Ulogu znanja učitelja u rezultatima koje postižu učenici potvrđuju rezultati brojnih istraživanja. Pri tome se znanje učitelja dijeli na stručno, metodičko i pedagoško. Važno je istaći kako se znanje učitelja može razviti prije svega u strukturiranim obrazovnim situacijama kao što je visokoškolska nastava ili mentorsko vođenje. Mogli bi očekivati da na znanje učitelja, a onda i na učenje učenika utječe stručno usavršavanje. Međutim, u većini obrazovnih sustava ne postoji značajna povezanost između stručnog usavršavanja učitelja i rezultata njihovih učenika. Unatoč tome, ne bi bilo dobro zaključiti kako stručno usavršavanje općenito ne doprinosi promjenama u nastavi, već samo da postojeće stručno usavršavanje nije dovoljno učinkovito te da bi ga trebalo mijenjati. Pri tome treba voditi računa o značajkama učinkovitog stručno usavršavanje koje je usmjereno na specifično nastavno područje u okviru kojega se nastoje postići bolji rezultati. Ono bi trebalo omogućiti aktivno i suradničko učenje učitelja polazeći od modela dobre prakse. Učiteljima su potrebne pravodobne povratne informacije i refleksija što doprinosi boljem razumijevanju promjena koje se uvode u nastavu. Za razmjenu primjera dobre prakse i ostvarivanje refleksije sve više se koriste video zapisi nastave. Stručno usavršavanje bi trebalo biti kvalitetno vođeno, a posebno je važno sustručnjačko vođenje koje predstavlja ključ za uvođenje promjena u nastavi. Na kraju, za ostvarivanje promjena u nastavi potreban je kontinuitet i vrijeme.

Ako izuzmemo rezultate međunarodnih istraživanja (PIRLS, TIMSS i PISA) u Hrvatskoj gotovo da ne postoje objavljena istraživanja u kojima se nastojala utvrditi učinkovitost stručnog usavršavanja s obzirom na rezultate učenja učenika. Zbog toga je svrha ovog projekta razvoj i provjera učinkovitosti modela stručnog usavršavanja učitelja biologije i matematike koji mogu doprinijeti kvaliteti učenja učitelja, bitnim promjenama u nastavi i rezultatima koje postižu učenici. U skladu sa svrhom postavili smo sljedeće ciljeve: a) na temelju analize relevantnih istraživanja utvrditi teorijska polazišta učinkovitog stručnog usavršavanja učitelja biologije i matematike, (b) osmisliti i unaprijediti modele stručnog usavršavanja učitelja koji su zaduženi za vođenje nastave biologije i matematike, (c) ispitati učinkovitost modela stručnog usavršavanja učitelja s obzirom na učeničke rezultate iz biologije i matematike, (d) na temelju rezultata projekta predložiti učinkovit model stručnog usavršavanja koji bi se mogao nastaviti razvijati u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Projekt će biti ostvaren kroz četiri faze od kojih će svaka trajati godinu dana. Prva faza namijenjena je ispitivanju stanja u svezi stručnog usavršavanja i pripremi akcijskog i eksperimentalnog istraživanja koje će biti ostvareno tijekom druge, odnosno treće faze istraživanja. U završnoj fazi na temelju analize rezultata prethodno provedenih istraživanja razradit ćemo model stručnog usavršavanja primjenjiv u hrvatskom obrazovnom kontekstu koji ćemo prezentirati stručnoj i znanstvenoj javnosti. S obzirom da u Hrvatskoj ne postoje istraživanja stručnog usavršavanja u kojima su praćene promjene u nastavi i rezultati učenja učenika, radovi koje namjeravamo publicirati mogu doprinijeti spoznajama u svezi mogućnosti stvaranja učinkovitog stručnog usavršavanja i to posebno za učitelje u prirodoznanstvenom i matematičkom području u kojemu naši učenici postižu slabije rezultate.

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 10:47 AM