• O projektu

  Svrha je ovog projekta razvoj i provjera učinkovitosti modela stručnog usavršavanja učitelja biologije i matematike koji mogu doprinijeti kvaliteti učenja učitelja, bitnim promjenama u nastavi i rezultatima koje postižu učenici. U skladu sa svrhom postavili smo sljedeće ciljeve: a) na temelju analize relevantnih istraživanja utvrditi teorijska polazišta učinkovitog stručnog usavršavanja učitelja biologije i matematike, (b) osmisliti i unaprijediti modele stručnog usavršavanja učitelja koji su zaduženi za vođenje nastave biologije i matematike, (c) ispitati učinkovitost modela stručnog usavršavanja učitelja s obzirom na učeničke rezultate iz biologije i matematike, (d) na temelju rezultata projekta predložiti učinkovit model stručnog usavršavanja koji bi se mogao nastaviti razvijati u hrvatskom obrazovnom sustavu.

  Više...

  Projekt financira

  Box description here...

  Znanstvena istraživanja

  Box description here...

  Stručno usavršavanje

  Box description here...

  Kvalitetna nastava

  Box description here...

  Znanstvena organizacija

  Projekt se provodi na Filozofskom fakultetu u Osijeku

  Trajanje

  Projekt traje četiri godine

  Istraživači

  Na projektu sudjeluje 13 istraživača

  Nastavnici

  U projekt su uključeni nastavnici biologije i matematike

  Moodle

  Posebno značajno mjesto u ostvarivanju e-učenja imaju sustavi za upravljanje tečajevima među kojima je najpoznatiji MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Za Moodle je važno istaći kako je taj software od početka bio utemeljen na principima konstruktivističkog učenja (Dougiamas i Taylor, 2003). Moodle se sastoji od niza alata od kojih su neki namijenjeni izradi statičkih sadržaja (npr. web stranica, mapa s datotekama, natpisa za prikaz teksta i slika). Moodle također omogućuje služenje interaktivnim materijalima kao što su testovi, upitnici, lekcije, kvizovi u kojima korisnici mogu odgovarati na pitanja, unositi tekst ili prilagati datoteke. Međutim, za konstruktivistički pristup učenju najvažnije su aktivnosti u kojima učenici i nastavnici mogu međusobno komunicirati kao što su pričaonica, forum, rječnik, wiki. (Bognar, 2016, str. 251)

  Više...

  Akcijska istraživanja

  U ovom dijelu programa sudjelovat će učitelji koji su spremni primjenjivati i unapređivati programa stručnog usavršavanja. Oni će biti izabrani iz reda iskusnih učitelja (npr. mentora i savjetnika). Ukoliko to bude bilo moguće, nastojat ćemo u stručno usavršavanje uključiti školske pedagoge i ravnatelje. Prednost će imati škole u kojima postoji mogućnost uključivanja više učitelja (npr. učitelj biologije i matematike). Program stručnog usavršavanja počinje inicijalnim stručnim skupovima koji će biti ostvareni u studenom i prosincu 2019. godine. U siječnju je planirano inicijalno snimanje nastave sudionika akcijsko-istraživačkog tima. Od veljače do travnja 2020. godine bit će ostvareni sastanci zajednica učenja i e-učenje posredstvom sustava Moodle.

  Više...

  Eksperimentalna istraživanja

  U ovoj fazi projekta provest ćemo eksperimentalno istraživanje kako bi utvrdili učinkovitost revidiranog modela stručnog usavršavanja na rezultate učenika sedmih razreda iz biologije i matematike. U istraživanje će slučajnim izborom biti uključeni učitelji iz 40 škola s područja četiri slavonsko-baranjske županije (Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske).

  U istraživanju namjeravamo testirati sljedeće hipoteze:

  Hipoteza 1: Učitelji uključeni u eksperimentalnu skupinu pokazat će veću razinu metodičkog i pedagoškog znanja u odnosu na kontrolnu skupinu.

  Hipoteza 2: Učitelji iz eksperimentalne skupine u većoj mjeri su integrirali metodička i pedagoška znanja stečena za vrijeme stručnog usavršavanja u svoju nastavu nego oni iz kontrolne skupine.

  Hipoteza 3: Učenici 3. i 7. razreda u eksperimentalnim razredima postižu bolje rezultate iz biologije matematike od učenika iz kontrolne skupine.

  Suradničke institucije

Dostupni e-kolegiji

Stručno usavršavanje učitelja biologije

Stručno usavršavanje učitelja biologije

Course modified date: 1 lis 2021

U programu stručnog usavršavanja sudjelovat će učitelji biologije iz škola koje su slučajnim putem uvrštene u uzorak eksperimentalnih škola. Program stručnog usavršavanja počinje inicijalnim stručnim skupovima koji će biti ostvareni u listopadu 2021. godine. U listopadu je planirano inicijalno snimanje nastave. Od veljače do travnja 2020. godine bit će ostvareni online sastanci zajednica učenja i e-učenje posredstvom sustava Moodle.

Stručno usavršavanje učitelja matematike

Stručno usavršavanje učitelja matematike

Course modified date: 28 ruj 2021

U programu stručnog usavršavanja sudjelovat će učitelji matematike iz škola koje su slučajnim putem uvrštene u uzorak eksperimentalnih škola. Program stručnog usavršavanja počinje inicijalnim stručnim skupovima koji će biti ostvareni u listopadu 2021. godine. U listopadu je planirano inicijalno snimanje nastave. Od veljače do travnja 2020. godine bit će ostvareni online sastanci zajednica učenja i e-učenje posredstvom sustava Moodle.

Stručno usavršavanje učitelja

Stručno usavršavanje učitelja

Course modified date: 19 pro 2020

Ovaj kolegij namijenjen je stručnom usavršavanju učitelja koji sudjeluju u projektu. Cilj stručnog usavršavanja je pripremiti se za vođenje komunikacije na sustavu Moodle te za analizu videozapisa nastave.

 • Postojeći studenti: 60
Istraživački dnevnici

Istraživački dnevnici

Course modified date: 19 pro 2020

Istraživački dnevnik čine refleksivni zapisi o aktivnostima istraživača u projektu. On dopunjuje podatke prikupljene drugim istraživačkim postupcima. Neki istraživači dnevnik vode koristeći papir i olovku. U ovom slučaju, to je moguće učiniti na mrežnom forumu. Prednost takvog načina vođenja dnevnika je u tome što može uključivati druge podatke (npr. fotografije, videozapise i sl.) te komentare drugih sudionika istraživanja. Time vođenje istraživačkog dnevnika prestaje biti samostalna refleksivna aktivnost jedne osobe i postaje suradnička aktivnost više osoba uključenih u akcijsko istraživanje.

Stručno usavršavanje istraživača

Stručno usavršavanje istraživača

Course modified date: 19 pro 2020
Ovaj kolegij namijenjen je stručnom usavršavanju istraživača koji sudjeluju u projektu. Cilj stručnog usavršavanja je pripremiti se za vođenje komunikacije na sustavu Moodle te za analizu videozapisa nastave.
Suradnja članova istraživačkog tima

Suradnja članova istraživačkog tima

Course modified date: 30 stu 2019
Tečaj je namijenjen suradnji članova istraživačkog tima prilikom pisanja znanstvenih radova i dogovaranja projektnih aktivnosti.